1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúci:
Green Plantation s.r.o.
Hadovce 13 , 945 01 Komárno
IČO: 46 256 342
DIČ: SK2023297617
SME platcovia DPH.

Kontakt:
obchod@gpkava.sk
0944 006 911

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou internetového webshopu Green Plantation káva.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

V prípade, že po odoslaní objednávky ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nemusí byť zaevidovaná. V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese obchod@gpkava.sk.

2. Objednávanie
Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.
Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese obchod@gpkava.sk. alebo telefonicky na 0903289518  . V správe je potrebné uviesť názov tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

3. Storno objednávky
Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese obchod@gpkava.sk alebo telefonicky na čísle 0903289518 do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

4. Dodacie podmienky
Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný kuriérovi) do 24 hod od upraženia na adresu uvedenú kupujúcim. Na sklade upraženú kávu nedržíme. Čerstvo praženú kávu zasielame každú stredu a štvrtok. Vzhľadom na delikátnu vlastnosť kávy, tovar v extrémnych horúčavách neposielame. Mailom vás o tom dopredu informujeme. Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte) do 12 hod od upraženia na adresu uvedenú kupujúcim. Skladové zásoby ponúkaného tovaru sú limitované, nakoľko ide o obmädzené-limitované množstvá. V prípade, že objednaný tovar je vypredaný, predávajúci informuje kupujúceho a ponúkne alternatívne riešenie

5. Ceny a platby
Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, s DPH. Tovar sa posiela ako balík po uhradení tovareu na účet predávajúceho SK74 1100 0000 0029 2985 9534, vedený v Tatrabanka a.s. Tovar bude zaslaný prostredníctvom spoločností, ktorú si kupujúci vybral pri realizácií objednávky. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na obchod@gpkava.sk
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad.

6. VOC – veľkoobchodné podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie na obchod@gpkava.sk alebo na tel 0903 289 518
7. Záruka a reklamácie
Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle 0903289518 alebo e-mailom na adrese obchod@gpkava.sk
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.
Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Rozbalený, alebo použitý tovar nie je možné vrátiť. Nerozbalený tovare je možne vrátiť do 14 dní od dátumu dodania.

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).
Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.
Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom. Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!